تحلیل

راهنمای خرید اقساطی

هموطنان گرامی در سراسر ایران می توانند به دریافت تائیدیه بای چک بسیاری از نیازهای خود را شامل گوشی ، لوازم صوتی تصویری خرید نمایند. بای چک در حال حاضر با سه روش چک ، سفته و کسر از حقوق آماده ارائه خدمت فروش اقساطی به تمامی مردم عزیز ایران می باشد. سود متعلقه به کالا توسط سیستم محاسبه گر اقساط قابل مشاهده و با توجه به نوسانات متغیر می باشد.